AILG Mission Statement

The Association of Irish Local Government (AILG) is a national representative body that proudly represents and supports the role of our elected councillors. We are a strong voice for local communities through effective local government.

Is comhlacht ionadaíoch náisiúnta é Cumann Rialtas Áitiúil na hÉireann (AILG), a thacaíonnn lenár gComhairleoirí tofa agus a dheineann ionadaíocht fhiúntach ar a son. Tugaimíd guth láidir do mhuintir an cheantair trí rialtas éifeachtach áitiúil.

Play Video

Who We Are

The Association of Irish Local Government (AILG) is the primary body proudly representing the 949 democratically elected county and city councillors across the state and their member local authority.

 

 

Scroll to Top