AILG Mission Statement

The Association of Irish Local Government (AILG) is a national representative body that proudly represents and supports the role of our elected councillors. We are a strong voice for local communities through effective local government.

Is comhlacht ionadaíoch náisiúnta é Cumann Rialtas Áitiúil na hÉireann (AILG), a thacaíonnn lenár gComhairleoirí tofa agus a dheineann ionadaíocht fhiúntach ar a son. Tugaimíd guth láidir do mhuintir an cheantair trí rialtas éifeachtach áitiúil.

Play Video

Who We Are

The AILG is a networking, policy development and training resource for the elected members of Ireland’s thirty-one County and City Councils.

Is acmhainn líonraithe é Cumann Rialtas Áitiúil na hÉireann (AILG) a chabhraíonn leis na baill atá tofa ar triocha is a haon Comhairle Contae agus Cathrach in Éirinn.

Upcoming and Recent Events

Latest News

Scroll to Top